نکاتی درمورد باتری اسکوترهای برقی که باید بدانید!

 باتری مهم ترین بخش اسکوترهای برقی و قلب تپنده آن است که باید هنگام خرید به اسکوتر برقی به باتری آن توجه کرد. در این مدت رواج اسکوتر طی...

ادامه مطلب